FANDOM


Graverobber
(はか)()らし
Graverobber-DB1-EN-C-UE
 Tên Việt Kẻ Đào Mộ
 Tên Nhật (Kana)
はか
あらし
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
らし
 Tên Nhật (rōmaji) Haka Arashi
 Tên Hàn 도굴꾼
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 61705417
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.