FANDOM


Gravekeeper's Shaman
(はか)(もり)()(とう)()
GravekeepersShaman-MP14-EN-SR-1E
 Tên Việt Mộ Thủ Vu Sư
 Tên Nhật (Kana)
はか
もりの
とう
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
もり
の祈
とう
 Tên Nhật (rōmaji) Hakamori no Kitōshi
 Tên Hàn 묘지기의 기도사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 58139128
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.