FANDOM


Gravekeeper's Heretic
(はか)(もり)()(たん)(しゃ)
GravekeepersHeretic-MP14-EN-R-1E
 Tên Việt Mộ Thủ Dị Đoan Giả
 Tên Nhật (Kana)
はか
もりの
たん
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
はか
もり
の異
たん
しゃ
 Tên Nhật (rōmaji) Hakamori no Itansha
 Tên Hàn 묘지기의 이단자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 1500
 Mã số 46955770
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.