FANDOM


Granmarg the Rock Monarch
()(てい)グランマーグ
GranmargtheRockMonarch-SR01-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
ていグランマーグ
 Tên Nhật (Chuẩn)
てい
グランマーグ
 Tên Nhật (rōmaji) Chitei Guranmāgu
 Tên Nhật (Dịch) Granmarg the Earth Monarch
 Tên Hàn 땅의 제왕 그란보그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 1000
 Mã số 60229110
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.