FANDOM


Grandsoil the Elemental Lord
()(れい)(しん)グランソイル
GrandsoiltheElementalLord-REDU-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
れい
しんグランソイル
 Tên Nhật (Chuẩn)
れい
しん
グランソイル
 Tên Nhật (rōmaji) Chireishin Guransoiru
 Tên Nhật (Dịch) Grandsoil the Earth Spirit God
 Tên Hàn 지령신 그란소일
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 61468779
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.