FANDOM


Granadora
グラナドラ
Granadora-DR2-EN-C-UE
 Tên Việt Thằn Lằn Gai Đuôi Én
 Tên Nhật グラナドラ
 Tên Nhật (rōmaji) Guranadora
 Tên Hàn 그라나도라
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 700
 Mã số 13944422
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.