Gragonith, Lightsworn Dragon
ライトロード・ドラゴン グラゴニス
GragonithLightswornDragon-SDLI-EN-C-1E.png
 Tên Việt Gragonith, Rồng Ánh Sáng
 Tên Nhật ライトロード・ドラゴン グラゴニス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitorōdo Doragon Guragonisu
 Tên Nhật (Dịch) Lightlord Dragon Gragonith
 Tên Hàn 라이트로드 드래곤 그라고니스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1600
 Mã số 21785144
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.