FANDOM


Graceful Charity
  • Nhật: 天使の施し
  • Kana: てんしのほどこし
  • Romaji: Tenshi no Hodokoshi
  • Việt: Lòng Nhân Hậu của Thiên Sứ
Khác:
Angel's Charity
Loại bài

Phép

Rút 3 lá bài, sau đó vứt bỏ 2 lá bài.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R · GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Graceful Charity Draw 3 cards, then discard 2 cards.
Nhật デッキからカードを3枚引き その後手札からカードを2枚捨てる

Hình ảnh khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.