FANDOM


Goyo Guardian
ゴヨウ・ガーディアン
GoyoGuardian-DUSA-EN-UR-1E
 Tên Việt Cảnh Vệ Hộ Pháp
 Tên Nhật ゴヨウ・ガーディアン
 Tên Nhật (rōmaji) Goyou Gādian
 Tên Hàn 고요우 가디언
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2000
 Mã số 07391448
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.