FANDOM


Gouki Twistcobra
(ごう)()ツイストコブラ
GoukiTwistcobra-COTD-JP-C
 Tên Việt Cường Quỷ - Khát Thực Mãng Xà
 Tên Nhật (Kana)
ごう
きツイストコブラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
ツイストコブラ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Tsuisuto Kobura
 Tên Nhật (Dịch) Strong Oni - Twistcobra
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 0
 Mã số 97688360
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.