FANDOM


Gouki The Master Ogre
(ごう)()ザ・マスター・オーガ
GoukiTheMasterOgre-FLOD-JP-OP
 Tên Nhật (Kana)
ごう
きザ・マスター・オーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
ザ・マスター・オーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Za Masutā Ōga
 Tên Nhật (Dịch) Cường Quỷ - Bậc Thầy Quỷ Dữ
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 2800 / 4
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.