FANDOM


Gouki The Great Ogre
(ごう)()ザ・グレート・オーガ
GoukiTheGreatOgre-COTD-JP-UR
 Tên Việt Cường Quỷ - Quái Nhân Vĩ Đại
 Tên Nhật (Kana)
ごう
きザ・グレート・オーガ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
ザ・グレート・オーガ
 Tên Nhật (rōmaji) Gōki Za Gurēto Ōga
 Tên Nhật (Dịch) Strong Oni - The Great Ogre
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Warrior / Link / Effect
 Dấu Liên kết [[:en:{{{link_arrows}}} Link Arrow Monster Cards|{{{link_arrows}}}]] [[File:LM-{{{link_arrows}}}.png]]
 CÔNG / LIÊN 2600 / 3
 Mã số 78437364
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.