FANDOM


"Gouki" là một archetype các quái thú THỔ Loại-Warrior được dùng bởi Go Onizuka trong Yu-Gi-Oh! VRAINS.

Tạo hình

Gouki (anime)

Go Onizuka cùng "Gouki The Great Ogre" và "Suprex trong anime.

Ngoại hình

"Gouki" have wrestling themes in design and name, shown in the fact that they wear tights and golden championship belts. While each of the Main Deck monsters are based on an animal, the Extra Deck monsters are based on Ogres which they draw heavy elements from. Their championship belts have the face of their themed animal, and their helmets fit the theme of their animal as well. They are also suited up in padded armor and wield weapons. They possess a predominantly single colored theme. So far, the Main Deck monsters each have a primary/secondary color while the Link Monsters are a neutral color. These monsters resemble, in terms of style, the "Elemental HEROes".

Từ Nguyên

"Gouki" (剛鬼) có thể được dịch là "Cường Quỷ/Strong Orge". Các quái thú "Gouki" trong Bộ bài Chính được đặt tên theo các kỹ thuật đấu vật, chẳng hạn như Suplex, và ngoại hình của chúng dựa theo các loài động vật có tên và các kỹ thuật đấu vật, trong đó dựa vào động vật tương ứng, hoặc tạo ra kiểu chơi chữ dựa theo tên của động vật đó, mà có phát âm theo romaji của chúng, chẳng hạn như "Gouki Suprex" là kiểu chơi chữ theo T-Rex (SupREX).

Thành viên

Bộ bài Chính

Gouki Nguyên Gốc
Động vật Đấu Vật Kỹ
Headbatt Dơi Headbutt
Riscorpio Bọ Cạp Scorpion Rising
Suprex Khủng Long Bạo Chúa Suplex
Twistcobra Rắn Hổ Mang Cobra Twist

Bộ bài Phụ

Gouki Nguyên Gốc
Destroy Ogre Dick "The Destroyer" Beyer
The Great Ogre The Great Sasuke
Thunder Ogre Jushin Thunder Liger
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.