FANDOMGorgonic Guardian
ゴルゴニック・ガーディアン
GorgonicGuardian-MP14-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴルゴニック・ガーディアン
 Tên Hàn 고르고닉 가디언
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Rock / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1200
 Mã số 84401683
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.