FANDOM


Gonogo
ゴロゴル
Gonogo
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1350/1600
Mã số 59797187
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Quái thú đối phương chiến đấu với lá bài này sẽ chuyển sang Thế Thủ mặt-úp khi kết thúc Bước Thiệt Hại.
English Description
An opponent's monster that battles this card is changed to face-down Defense Position at the end of the Damage Step.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.