FANDOM


Goka, the Pyre of Malice
(おん)(ねん)(たましい) (ごう)()
GokathePyreofMalice-SDOK-EN-C-1E
 Tên Việt Hoả Ngục, Viêm Hồn Hiểm Độc
 Tên Nhật (Kana)
おん
ねんの
たましい
ごう
 Tên Nhật (Chuẩn)
おん
ねん
の魂
たましい
ごう
 Tên Nhật (rōmaji) Onnen no Tamashii Gōka
 Tên Nhật (Dịch) Hellfire, the Soul of Malice
 Tên Hàn 원한의 혼 업화
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Effect
 CÔNG / THỦ 2200 / 1900
 Mã số 23116808
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.