FANDOM


Gogiga Gagagigo
ゴギガ・ガガギゴ
GogigaGagagigo-5DS2-EN-C-1E
 Tên Nhật ゴギガ・ガガギゴ
 Tên Nhật (rōmaji) Gogiga Gagagigo
 Tên Hàn 고기가가가기고
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Reptile
 CÔNG / THỦ 2950 / 2800
 Mã số 39674352
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.