FANDOM


Goddess of Whim
きまぐれの()(がみ)
GoddessofWhim-LCYW-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) きまぐれの
がみ
 Tên Nhật (Chuẩn) きまぐれの女
がみ
 Tên Nhật (rōmaji) Kimagure no Megami
 Tên Hàn 변덕스런 여신
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fairy / Effect
 CÔNG / THỦ 950 / 700
 Mã số 67959180
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.