FANDOM


Goddess Bow
()(がみ)(せい)(きゅう)-アルテミス
GoddessBow-DRL2-EN-ScR-1E
 Tên Nhật (Kana)
がみの
せい
きゅう-アルテミス
 Tên Nhật (Chuẩn)
がみ
の聖
せい
きゅう
-アルテミス
 Tên Nhật (rōmaji) Megami no Seikyū - Arutemisu
 Tên Nhật (Dịch) Saint Bow of the Goddess - Artemis
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1600
 Mã số 83743222
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.