FANDOM


Goblindbergh
ゴブリンドバーグ
Goblindbergh-SDPL-EN-C-1E
 Tên Việt Phi Công Yêu Tinh
 Tên Nhật ゴブリンドバーグ
 Tên Nhật (rōmaji) Goburindobāgu
 Tên Hàn 고블린드버그
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 0
 Mã số 25259669
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.