FANDOM


Glow-Up Bulb
グローアップ・バルブ
GlowUpBulb-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Bóng Đèn Huỳnh Quang
 Tên Nhật グローアップ・バルブ
 Tên Nhật (rōmaji) Gurōappu Barubu
 Tên Hàn 그로우업 벌브
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Plant / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 100
 Mã số 67441435
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.