FANDOM


Gishki Natalia
リチュア・ナタリア
GishkiNatalia-HA07-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・ナタリア
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Nataria
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Natalia
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Spirit
 CÔNG / THỦ 1800 / 900
 Mã số 17241370
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.