FANDOM


Gishki Emilia
リチュア・エミリア
GishkiEmilia-HA06-EN-SR-1E
 Tên Nhật リチュア・エミリア
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Emiria
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Emilia
 Tên Hàn 리추어 에밀리아
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Spirit
 CÔNG / THỦ 1600 / 800
 Mã số 73551138
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.