FANDOM


Gishki Abyss
リチュア・アビス
GishkiAbyss-HA05-EN-SR-UE
 Tên Nhật リチュア・アビス
 Tên Nhật (rōmaji) Richua Abisu
 Tên Nhật (Dịch) Ritua Abyss
 Tên Hàn 리추어 어비스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Fish / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 500
 Mã số 67111213
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.