FANDOM


Gimmick Puppet Gigantes Doll
ギミック・パペット-ギガンテス・ドール
GimmickPuppetGigantesDoll-DP22-JP-OP
 Tên Việt Hình Nhân Kinh Dị - Búp Bê Khổng Lồ
 Tên Nhật ギミック・パペット-ギガンテス・ドール
 Tên Nhật (rōmaji) Gimikku Papetto - Gigantesu Dōru
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2000
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.