FANDOM


Gimmick Puppet Chimera Doll
ギミック・パペット-キメラ・ドール
GimmickPuppetChimeraDoll-19PP-JP-OP
 Tên Việt Hình Nhân Kinh Dị - Búp Bê Bách Thể
 Tên Nhật ギミック・パペット-キメラ・ドール
 Tên Nhật (rōmaji) Gimikku Papetto - Kimera Dōru
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ ÁM ÁM
 Loại Machine / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 1500 / 2
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.