FANDOM


Gigaplant
ギガプラント
Gigaplant-PTDN-EN-R-1E
 Tên Việt Đại Thực Vật
 Tên Nhật ギガプラント
 Tên Nhật (rōmaji) Gigapuranto
 Tên Hàn 기가플랜트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Gemini
 CÔNG / THỦ 2400 / 1200
 Mã số 53257892
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.