FANDOM


Gigantes
ギガンテス
Gigantes-CP04-EN-C-UE
 Tên Nhật ギガンテス
 Tên Nhật (rōmaji) Gigantesu
 Tên Hàn 기간테스
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 1300
 Mã số 47606319
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.