FANDOM


Giant Trunade
ハリケーン
GiantTrunade-LCJW-EN-C-1E
 Tên Nhật ハリケーン
 Tên Nhật (rōmaji) Harikēn
 Tên Nhật (Dịch) Hurricane
 Tên Hàn 허리케인
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 42703248
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.