FANDOM


Giant Rex
ジャイアント・レックス
GiantRex-CP17-JP-OP
 Tên Việt Đại Bạo Long
 Tên Nhật ジャイアント・レックス
 Tên Nhật (rōmaji) Jaianto Rekkusu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dinosaur / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.