Giai đoạn Rút bài

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

ドローフェイズ

Rōmaji

Dorōfeizu

Tiếng Anh

Draw Phase

Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng Cơ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Vào Giai đoạn Rút bài (Draw Phase) (Nhật: ドローフェイズ Dorōfeizu), Người có lượt rút 1 lá bài từ Bộ bài Chính của họ. Đây cũng là là việc xảy ra đầu tiên trong Giai đoạn Rút bài, nghĩa là đối phương không thể kích hoạt bất cứ gì trước khi Người có lượt rút bài. Một số hiệu ứng bài, tương tự như là "Hino-Kagu-Tsuchi", sẽ kích hoạt trong Giai đoạn Rút bài, trước cả lúc Người có lượt được rút bài.

Nếu Bộ bài của Người có lượt không còn lá bài nào lúc Người đó bước vào Giai đoạn Rút bài, và nếu người đó được yêu cầu phải rút bài, thì sau đó người ấy sẽ bị thua Trận đấu.

Bài Bẫy, Bài Phép Tức thời, và Hiệu ứng Nhanh vẫn có thể được kích hoạt ở Giai đoạn này, sau khi Người có lượt đã rút bài.


Chú ý: Theo Luật chơi mới đã ban hành, người đi lượt đầu tiên của Trận đấu thì không được Rút bài.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.