Giai đoạn Chiến đấu

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

バトルフェイズ

Rōmaji

Batorufeizu

Tiếng Anh

Battle Phase

Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng Cơ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Giai đoạn Chiến đấu (Battle Phase) (Nhật: バトルフェイズ Batorufeizu) là Giai đoạn mà trong đó các trận đấu được tiến hành. Một Giai đoạn Chiến đấu có thể được tiến hành vào mỗi lượt trừ lượt đầu tiên của trận Duel, sau khi [[người có lượt[[ kết thúc Giai đoạn Chính 1 của họ.[1]

"An Unfortunate Report", "Weather Report", và "Last Turn" là những lá bài duy nhất cho phép tiến hành nhiều Giai đoạn Chiến đấu trong cùng một lượt.

Phân tích

Để biết chi tiết những gì diễn ra trong Giai Đoạn Chiến đấu, xem thêm "Phân tích Giai đoạn Chiến đấu".

Giai đoạn Chiến đấu được chia thành 4 bước chính:

Bước Đầu, Bước Chiến đấu, và Bước Kết thúc luôn luôn xảy ra vào mỗi Giai đoạn Chiến đấu, trừ khi bị bỏ qua do hiệu ứng bài. Bước Thiệt hại chỉ xảy ra nếu đòn tấn công của quái thú thành công, cho đến lúc đôi bên đều đồng ý rời khỏi Bước Chiến đấu. Nếu hiệu ứng bài kết thúc Giai đoạn Chiến đấu (như là "Battle Fader"), thì nó ngay lập tức trở thành Bước Kết thúc[2], trừ khi hiệu ứng bài thay đổi trực tiếp giai đoạn (như là "Neko Mane King"), trong trường hợp đó nó sẽ không còn là Giai đoạn Chiến đấu nữa.

Entering the Battle Phase

You do not need to control any monsters in order to enter the Battle Phase.[3] Even if your opponent controls no valid attack targets (e.g. 2 face-up copies of "Marauding Captain", a face-up "Earthbound Immortal" monster), you may still enter the Battle Phase.[4]

Entering your Battle Phase is optional after your Main Phase 1 ends, except when card effects mandate it. For example, you must enter the Battle Phase if you control a face-up Attack Position "Berserk Gorilla", even if another card effect would prevent you from attacking, such as a face-up "Gravity Bind".[5] If the turn player does not choose to enter their Battle Phase after their Main Phase 1 ends, they must proceed immediately to the End Phase, without entering their Main Phase 2.[6]

If a card effect skips your Main Phase 1, such as that of "Timeater", you do not have to enter your Battle Phase from your Standby Phase—you may choose to enter your End Phase instead.[7] If a card effect skips both your Main Phase 1 and your Battle Phase, you cannot enter your Main Phase 2 and must proceed immediately to your End Phase.[8]

Tham khảo

  1. Konami. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game - Official Rulebook Version 9.1. pp. 30, 33. http://yugioh.wikia.com/wiki/File:Rulebook_v9.1.pdf.
  2. Konami (5 February 2010). Absolute Powerforce – Card Rulings (version 1.0). Battle Fader. http://www.yugioh-card.com/en/gameplay/rulings/ABPF_sneak_ruling.pdf.
  3. Konami Digital Entertainment (10 June 2015). "Striking from the Darkness: Marik's Juragedo". Konami. https://yugiohblog.konami.com/articles/?p=7219. Retrieved 31 May 2016.
  4. "Individual Card Rulings [A-C]". UDE. Command Knight. Archived from the original on 17 February 2009. http://web.archive.org/web/20090217182013/http://entertainment.upperdeck.com/yugioh/en/gameplay/faqs/cardfaqs/default.aspx?first=A&last=C. Retrieved 25 November 2015.
  5. "Individual Card Rulings [A-C]". UDE. Berserk Gorilla. Archived from the original on 17 February 2009. http://web.archive.org/web/20090217182013/http://entertainment.upperdeck.com/yugioh/en/gameplay/faqs/cardfaqs/default.aspx?first=A&last=C. Retrieved 18 August 2015.
  6. Konami. Yu-Gi-Oh! Trading Card Game - Official Rulebook Version 9.1. pp. 30. http://yugioh.wikia.com/wiki/File:Rulebook_v9.1.pdf.
  7. Konami (2 February 2011). Storm of Ragnarok – Card Rulings (version 1.0). Terminal World. http://www.yugioh-card.com/en/gameplay/rulings/STOR_Rulebook_20110202.pdf.
  8. "Individual Card Rulings [S-T]". UDE. Timeater. Archived from the original on 26 February 2009. http://web.archive.org/web/20090226221425/http://entertainment.upperdeck.com/yugioh/en/gameplay/faqs/cardfaqs/default.aspx?first=S&last=T. Retrieved 18 August 2015.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.