Giai đoạn Chờ

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

スタンバイフェイズ

Rōmaji

Sutanbaifeizu

Tiếng Anh

Standby Phase

Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng Cơ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Giai đoạn Chờ (Standby Phase) (Nhật: スタンバイフェイズ Sutanbaifeizu) là những gì xảy ra ngay lập tức tiếp sau Giai đoạn Rút bài. Một số lá bài sẽ hoạt động trong Giai đoạn này, giống như hiệu ứng của "Treeborn Frog", "Royal Writ of Taxation" "Bowganian", "Legendary Fiend" và "Armed Dragon LV3" , cũng như các Chi phí Bảo trì cho các lá bài khác, như "Messenger of Peace" và "Fairy Box". Người có lượt vẫn có thể tùy ý sắp xếp bất kỳ hành động nào để thực hiện. Bên cạnh đó, cũng có một số lá bài chỉ được kích hoạt trong Giai đoạn Chờ, như "Curse of Fiend".

Bài Bẫy, Bài Phép Tức thời và quái thú có Hiệu ứng Nhanh vẫn có thể được kích hoạt trong Giai đoạn này.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.