Giai đoạn Chính 1

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

メインフェイズ1

Rōmaji

Meinfeizu 1

Tiếng Anh

Main Phase 1

Giai đoạn Rút bàiGiai đoạn ChờGiai đoạn Chính 1Giai đoạn Chiến đấuGiai đoạn Chính 2Giai đoạn Kết thúcBước ĐầuBước Chiến đấuBước Thiệt hạiBước Kết thúcBảng Cơ Cấu Lượt]].
Thông tin về hình này

Trong Giai đoạn Chính 1 (Main Phase 1) (Nhật: メインフェイズ1 Meinfeizu Ichi), Người có lượt có thể làm:

Nếu một quái thú cụ thể không được Triệu hồi ở lượt này, Người có lượt vẫn có thể lật nó về mặt-úp bằng cách dùng hiệu ứng của nó (chẳng hạn như "Guardian Sphinx" hoặc "Swarm of Scarabs"), và sau đó tự thực hiện việc Triệu hồi Lật mặt cho nó, cho dù luật chơi quy định chỉ duy nhất 1 lần được tự thay đổi tư thế chiến đấu của mỗi quái thú trong lượt; nhưng Tư thế Chiến đấu thay đổi do hiệu ứng không được tính vào lần đó.

Sau khi Giai đoạn Chính 1 đã kết thúc, Người có lượt có thể chọn xem có bước vào Giai đoạn Chiến đấu hay không. Nếu người đó không chọn, người đó sẽ được tự động tiến đến Giai đoạn Kết thúc (người đó KHÔNG được vào Giai đoạn Chính 2).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.