Giở bài lên

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

めくる

Rōmaji

Mekuru

Tiếng Anh

Pick up

"Enchanting Fitting Room", một lá bài có hiệu ứng nhằm giở bài lên

Giở lên/Pick up (めくる Mekuru) là một thuật ngữ đã lỗi thời được dùng trong card texts trước khi PSCT được cập nhật. Việc giở lên là để xem xét hoặc tiết lộ một lá bài từ đầu Bộ bài hay một lá bài mặt-úp trên sân bằng một hiệu ứng bài.

Các nội dung lá bài thay thế cho "giở lên" theo một trong hai cách. Giở lên một lá bài từ Bộ bài Chính hay từ sân mà không cho phép đối phương nhìn thấy nó thì gọi là "xem/look", trong khi đó giở lên một lá bài từ Bộ bài Chính hoặc từ sân để cả hai người chơi có thể thấy nó thì gọi là "tiết lộ/reveal". "Khai quật/Excavate" là một loại của việc tiết lộ mà lúc đó người chơi sẽ tiết lộ (các)lá bài trên đầu Bộ bài Chính của họ.

Giở-bài-lên không phải là loại bỏ từ vị trị hiện tại của chúng cho các mục tiêu của lối chơi, do đó vẫn được xem là còn trong Bộ bài hay trên sân; nếu chúng được đưa vào Mộ bài, được lấy lên tay, bị trục xuất, v.v.., chúng sẽ được xem như là xuất phát từ Bộ bài Chính hoặc từ sân. Giở lên một lá bài Úp không phải là lật nó, do đó Hiệu ứng Lật mặt của nó không thể được kích hoạt (nếu có).

Người chơi sẽ không bị thua trận Duel nếu họ không thể giở bài lên do không còn bài trong Bộ bài Chính của họ.

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.