Biểu tượng của Giới hạn Dao động.

Giới hạn Dao động (Pendulum Scale) (Nhật: ペンデュラムスケール Pendyuramu Sukēru, viết tắt là (ペンデュラム)スケール trong Mô tả) là 1 bộ chỉ số duy nhất chỉ có ở Quái thú Dao động. Vị trí của chúng trong lá bài Quái thú Dao động là nằm trên phần Mô tả "Hiệu ứng Quái thú" và phầ Mô tả "Hiệu ứng Dao động" được đặt nằm giữa chúng. Tất cả Quái thú Dao động đều có 2 giá trị Giới hạn Dao động được biển thị bằng 2 biểu tượng xanh lam và đỏ.

Giới hạn Dao động được sử dụng trong việc Triệu hồi Dao động. Bạn có thể Triệu hồi Dao động nhiều quái thú cùng lúc từ tay và/hoặc các Quái thú Dao động đã đưa vào Bộ bài Phụ trước đó với Cấp sao nằm giữa sự chênh lệch của 2 giá trị Giới hạn Dao động.

Trong Rule Book được quy định chính thức rằng Quái thú Dao động được đặt bên trái sẽ sử dụng giá trị Giới hạn Dao động bên trái và ngược lại cho phần bên phải. Điều đó ngụ ý rằng quái thú vẫn có thể có 2 giá trị Giới hạn Dao động khác nhau ở 2 bên. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, các giá trị Giới hạn Dao động của các Quái thú Dao động ở 2 bên đều như nhau.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.