Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Socuteboss
ゴーストリック・サキュバス
GhostrickSocuteboss-PRIO-EN-R-1E.png
 Tên Nhật ゴーストリック・サキュバス
 Tên Nhật (rōmaji) Gōsutorikku Sakyubasu
 Tên Nhật (Dịch) Ghostrick Succubus
 Tên Hàn 고스트릭 서큐버스
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ ÁM ÁM.png
 Hạng sao 2 Rank Star.svgRank Star.svg
 Loại Spellcaster / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 32224143
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement