Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Mary
ゴーストリック・マリー
GhostrickMary.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 1 CG Star.svg
Chủng Fiend/Effect
ATK/DEF 100/1600
Mã số 98707192
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi bạn nhận thiệt hại: Bạn có thể vứt bỏ lá này; Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú "Ghostrick" từ Bộ bài của bạn trong Thế Thủ mặt-úp. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Ghostrick Mary" một lần trong lượt.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When you take damage: You can discard this card; Special Summon 1 "Ghostrick" monster from your Deck in face-down Defense Position. You can only use this effect of "Ghostrick Mary" once per turn.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa


Advertisement