Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Ghostrick Jiangshi
ゴーストリック・キョンシー
GhostrickJiangshi.png
Nhóm liên quan Ghostrick
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Zombie/Effect
ATK/DEF 400/1800
Mã số 80885284
Loại Hiệu ứng Summon, Ignition, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường, trừ khi bạn có điều khiển quái thú "Ghostrick". Một lần trong lượt: Bạn có thể chuyển lá này sang Thế Thủ mặt-úp. Khi lá này được lật lên mặt-ngửa: Bạn có thể lấy từ Bộ bài của bạn lên tay, 1 quái thú "Ghostrick" với Cấp sao thấp hơn hoặc bằng số lượng quái thú "Ghostrick" bạn điều khiển. Bạn chỉ có thể dùng hiệu ứng này của "Ghostrick Jiangshi" một lần trong lượt.
English Description
Cannot be Normal Summoned, unless you control a "Ghostrick" monster. Once per turn: You can change this card to face-down Defense Position. When this card is flipped face-up: You can add from your Deck to your hand, 1 "Ghostrick" monster whose Level is less than or equal to the number of "Ghostrick" monsters you control. You can only use this effect of "Ghostrick Jiangshi" once per turn.
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement