FANDOM


Ghost Reaper & Winter Cherries
()()さくら
GhostReaperWinterCherries-MP17-EN-ScR-1E
 Tên Việt Phù U Đông Đào
 Tên Nhật (Kana)
ゆさくら
 Tên Nhật (Chuẩn)
さくら
 Tên Nhật (rōmaji) Fuyu Sakura
 Tên Hàn 부유벚꽃
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Zombie / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 62015408
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.