FANDOM


Ghost Ogre & Snow Rabbit
()()うさぎ
GhostOgreSnowRabbit-LCKC-EN-UR-1E
 Tên Việt U Quỷ & Tuyết Thố
 Tên Nhật (Kana)
きうさぎ
 Tên Nhật (Chuẩn)
うさぎ
 Tên Nhật (rōmaji) Yuki Usagi
 Tên Hàn 유령토끼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 1800
 Mã số 59438930
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.