Geomathmech Magma
(エン)(ザン)()マグマ
GeomathmechMagma-DBMF-JP-OP.png
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Bộc Hoả Magma
 Tên Nhật (Kana)
エン
ザン
キマグマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
ザン
マグマ
 Tên Nhật (rōmaji) En Zanki Maguma
 Tên Nhật (Dịch) Pyrocesslayer Magma
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Cyberse / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.