Geomathmech Final Sigma
(エン)(ザン)()ファイナルシグマ
 Tên Việt Sát Nhân Toán Học Bộc Hoả Sigma Cuối Cùng
 Tên Nhật (Kana)
エン
ザン
キファイナルシグマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
エン
ザン
ファイナルシグマ
 Tên Nhật (rōmaji) En Zanki Fainaru Shiguma
 Tên Nhật (Dịch) Pyrocesslayer Final Sigma
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ HỎA HỎA.png
 Cấp sao 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Cyberse / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.