Genex Furnace
ジェネクス・ヒート
GenexFurnace.jpg
Nhóm liên quan Genex
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE.svg
CẤP SAO 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Pyro/Effect
ATK/DEF 2000/1300
Mã số 53944920
Loại Hiệu ứng Summon
Mô tả Hiệu ứng
Nếu bạn điều khiển "Genex Controller" ngửa-mặt, bạn có thể Triệu hồi Thường lá bài này mà không cần Hiến tế.
English Description
If you control a face-up "Genex Controller", you can Normal Summon this card without Tributing.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.