FANDOM


Genex Ally Birdman
(アーリー)・ジェネクス・バードマン
GenexAllyBirdman-SDSE-EN-C-1E
 Tên Việt Liên Giới Đồng Minh Điêu Nhân
 Tên Nhật (Kana)
アーリー・ジェネクス・バードマン
 Tên Nhật (Chuẩn)
アーリー
・ジェネクス・バードマン
 Tên Nhật (rōmaji) Ārī Jenekusu Bādoman
 Tên Nhật (Dịch) Ally Genex Birdman
 Tên Hàn A·제넥스 버드맨
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 400
 Mã số 64034255
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.