"Locomotion R-Genex" và "Genex Controller"


"Genex" (ジェネクス Jenekusu) là một archetype bao gồm đa số quái thú Machine-Type có liên quan với nhau là Hệ tồn tại trong TCG/OCG. Phần lớn hiệu ứng của chúng xoay quanh việc lấy Quái thú từ Bộ bài lên tay và Triệu hồi Đặc biệt chúng, cũng như kết hợp "Genex Controller" với các quái thú có Cấp độ thấp nằm trong 4 Hệ cơ bản để Triệu hồi Đồng hợp. Quái thú "Genex" có tên giống với các hình thức phát triển năng lượng (hydroelectric, geothermal, solar, v.v...).

"Genex" được giới thiệu trong "Duel Terminal - Invasion of Worms!", với một số hỗ trợ được giới thiệu trong "Justice Strikes Back!!", "Champion of Chaos!!" (hỗ trợ này mang đến "R-Genex") và "Charge of the Genex" (hỗ trợ này là "Genex Ally").

Quái thú "Genex" đa số có Cấp độ 3 và một vài quái thú có nhiều hơn 1500 ATK, nhưng điều này cho phép dễ dàng tìm kiếm từ Bộ bài và Triệu hồi lên sân chơi. Ngoài ra còn có một vài lá bài mà có tác động vào "Genex Controller" bằng cách thay đổi tên của "Genex Controller" một lần mỗi lượt, tăng tính linh hoạt của chiến thuật.

Các Quái thú Đồng hợp "Genex" có một loạt các hiệu ứng khác nhau, làm cho chúng trở thành một trong những archetypes dựa trên việc Đồng hợp khá linh hoạt. Bốn Quái thú Đồng hợp Genex chính không yêu cầu tên một Quái thú Nguyên liệu cụ thể, nhưng mỗi dự định Triệu hồi được thực hiện bằng cách Tuning "Genex Controller" với một quái thú Genex cụ thể; "Genex Furnace" cho "Thermal Genex", "Genex Undine" cho "Hydro Genex", "Genex Gaia" for "Geo Genex" và "Genex Blastfan" cho "[[[Windmill Genex]]". Trong mỗi trường hợp này, Quái thú Synchro dường như là một phiên bản tiên tiến hơn của Quái thú Nguyên liệu liên quan. Hiện tại đang có một Quái thú Đồng hợp "Genex" cho mỗi Hệ trừ QUANGTHẦN.

Quái thú "Genex" được hỗ trợ bởi 2 Archetypes phụ là "R-Genex" và "Genex Ally". Trong khi "R-Genex" tập trung chủ yếu vào việc làm đầy sân chơi để có thể Triệu hồi Đồng bộ tốt hơn, thì "Genex Ally" lại tập trung vào chiến thuật tấn công mà phụ thuộc vào các Hệ khác nhau.

Đa số quái thú "Genex" có liên quan đến archetype khác, bởi Hệ, ATK/DEF, artwork và/hoặc cách mà hiệu ứng được thực hiện.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.