FANDOM


Generaid Battle
王の襲来(ジェネレイド・バトル)
 Tên Việt Chủng Loài Cai Trị Xung Chiến
 Tên Nhật (Kana)
王の襲来
ジェネレイド・バトル
 Tên Nhật (Chuẩn) 王の襲来
ジェネレイド・バトル
 Tên Nhật (rōmaji) Jenereido Batoru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.