FANDOM


Geargiagear Gigant XG
ギアギアギア XG(クロスギガント)
GeargiagearGigantXG-SDGR-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana) ギアギアギア
XG
クロスギガント
 Tên Nhật (Chuẩn) ギアギアギア XG
クロスギガント
 Tên Nhật (rōmaji) Giagiagia Kurosu Giganto
 Tên Nhật (Dịch) Geargiagear Cross Gigant
 Tên Hàn 기아기아기아 X(크로스)G(기간트)
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 3 Rank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1300
 Mã số 19891310
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.