FANDOM


Gearbreed
武装鍛錬(ギア・ブリード)
Gearbreed-SR09-JP-OP
 Tên Việt Bộ Đạo Cụ
 Tên Nhật (Kana)
武装鍛錬
ギア・ブリード
 Tên Nhật (Chuẩn) 武装鍛錬
ギア・ブリード
 Tên Nhật (rōmaji) Gia Burīdo
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.