FANDOM


Gauntlet Launcher
ガントレット・シューター
GauntletLauncher-MP14-EN-UR-1E
 Tên Nhật ガントレット・シューター
 Tên Hàn 건틀릿 슈터
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 6 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Warrior / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2400 / 2800
 Mã số 15561463
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.